الآن دق مـرگـم ک چرا عکســُ نشــون نمی دهالآن دق مـرگـم ک چرا عکســُ نشــون نمی دهツ برای شـــوغولی کردن هـــــیچ وقــت دیـر نیســــت ..!! ツ

که ای کاش ی دونِ ازهمون کاردای میوه خُری با شیکم بنده اِثابَط می کرد و

همچین کاری نمی کردم ... چشمتون شب بد نبینه!!

همین ک خُردم رووو ب بَقَل دَسیم (ک اون بغل دسی یکی از دوس جونای

مادرخانومیم بود!!؟)

گفتم : اَه .... اینُ کی خریده ؟؟ چ بد مَزَست ؟؟ 

ک دوسِ مادر خانومیم با ی لحن زیبا و دلنشین و آروم و مهربوون و خوب و آدم لِه

کن گُف : مـــــــــــــــــن عـــــــــــــــــــــــــزیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزم . . .

                                                 

واااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااای،

دیگِ این بار واقعن گن زده بودم . . .

دَفِ های پیش یا ب خُدم ضرر می زدم یا ب دوسام ....

الآن چی ؟؟! دوسِ مــــــادر خــــــــــانومــــــــــــیم !! 

ب معنای واقعیه کلمه خاااک ب سرم شده بود...

اَصَن نییدونستم چی کا باید کنم ...

مِثِ خنگوووولا نیگاش می کردم ...

بقیه دوس جونای مادر خانومیمَم ک قربونشون بشم یا با لبــــــــــخند

یا با قهغهه این فِجاهطِ منُ گســـــــــــــــــــــــــــــــــــــترش می دادن ...

                       

(آره .... هنوز توهمون مرحله لال مونی گیر کرده بودم ... ماشالا چَن مین

قبلش جای چَن مینِ حالِ حاظر حرف زده بودم...!!)

خاسَم ی چی بگم ک با پیشنهاد دوس جونای مادر خانومیم ک گفتن :

هیچی نگو . . . . بدتر میشه !! ب فرو رفتن خُدم تو مبل ادامه دادم

ک مُتعَسفانِ ب علت اینکِ هم من جامد بودم ، هم مبل ؛ این امر تحقغ پیدا نکرد

ومنِ بیچاره مراحل ضایِ شدن خُدمُ جلوی چشم همِگان می دیدم ...

با اجازتون از اون روز چن روزی می گذره ولی من نَ دیگِ جلوی اوووون دوس جون

مادرخانومیم آفتابی می شم و نَ مهتابی...

حتا کادُ هم گرفتم ک دادم ب مادرخانومیم تا بده بهشون ...

هر چَن ایشون همچنان از اون خاطره ب عنوان ی خاطره شـــــــــــــیرین و

جـــــــــــــــذاب یاد می کنن . . . .

ولی برا من اِینِ ی کابوث بووود ...                      

+ این مُقِ نبشـتمشـون Sat 2 Jun 2012تیک تاک 2:20 AM دختـر ناقـلا ☂سـابریـنا(سـابی) |