الآن دق مـرگـم ک چرا عکســُ نشــون نمی دهالآن دق مـرگـم ک چرا عکســُ نشــون نمی دهツ برای شـــوغولی کردن هـــــیچ وقــت دیـر نیســــت ..!! ツ

داصانِ شــب یـلدا ب روایتی . . ســابی گـونه "

سلام ..

اینجا کوچه هــزار و شصت و شونزدهه !!

امشب ک شب یلداست همه بچه ها با خونواده هاشون اینجا ،

خونه " عمو پورنگ " جَم شدن تا بلندترین و قشنگ ترین شبشونُ

با عمو جوووونیشون جشن

بگیرن و قسمت کنن ..

داصان از اینجا شوووروو می شِ ک "

عمو جوووونیم همین طوری ک نشسته بود گفت :

جوجه رنگیا بدویید برید با هم تاب تابه خمیر بازی کنید

(آخه هنو تا شب ی چَن ساعتی مونده

بود .. ) بچه ها هم دَوون دَوون رفتن ک تاب تابه خمیر بازی کنن . .

همین تُری ک نشسته بودن .

دیدن مادر بزرگ ی گوشه حیاط تنها داره قدم می زنه و

ی شیشه پر از پنیر تو دستشه  . .

یهــو یاد شعر عمو جوووونیم افتادن ک می گه "

تاب تابه خمیر . . . . شیشه پر پنیر

اگه تو دیدی ی آدمه پیر . . . . زود برو جلو دستشو بگیر

بچه ها سریع رفتن تا ب مادر بزرگ کمک کنن . .

مادر بزرگ هم ب جای اینکه برا بچه ها دعا کنه ک الاهی پیر شَن . .

خیلی مهربونانه با نواه هاش خاس ک لِی لِی بازی کنن . .

آره لِی لِی . . مادر بزرگ رَف دسته سابی رُ گرفت ، ک ی گوشه تنها نَشینه !!

چهار چرا نشستی ؟ . . . . با 5 هم خونه هستی

بازی ادامه داره . . . . نبازی دستی  دستی 

لی لی لی ی لنگه پا . . . . ی پا رو زمین سر ب هوا

آسه و دونه دونه . . . . داری می رسی ب خونه

این وَره حیاط ک مادر بزرگ داش با نوه هاش لِی لِی بازی می کرد ،

یهو آقا خوورووسه با ی قاچ هندونه سرو کله اش پیدا شد . .

تازه اونجا بود ک بچه های کوچۀ هزار و شصت و شونزده دونستن ک این

آقا خوورووسه همون آقا خوورووسه خود شعرای عمو جوونیه ک بِلَخره مَلوم شد

مرغه یا خوورووسه ؟!

اتل متل جووجمون هم نازه هم ملوسه . . . .

کی می دونه ک ایشون ی مرغه یا خوورووسه ؟؟

اتل متل رو کله اش کاکله رنگی داره . . . .

می پره این ور اون ور همش تو فکر کاره

امیر حسین و دوستاش وسط حیاط در حال شوغولی کردن بودن . .

از این پله ب اون پله می پریدن !!

عمو جوووونیم می گفت : بچه ها یواش تر . . ( کی گوش می داد !! )

حمیدرضا و امید ب روش آب پاشی با هندونه خنک ،

ی سرو سامونی ب صورت هم دیگه دادن !

امیر علی ک از بس هندونه خورد وسط حیاط ولو شد !

علیرضا و فرزاد کنار حوض دارن هندونه می خورن و آی بهشون می چسبه.

نوید هم از بس شوغولی کرد ک توپش کم مونده بود بخوره تو سر بابای مریم !

زری داشت بغل حوض ب جوجه کوچولو ها دونه می داد . .

عمو جوووون تازه براش خریده !

پاییز آخره راهه . . . . بدو ک روز کوتاهه

هندونه رو اوردی ؟ . . . . جوجه هاتو شمردی ؟

زمستون می شه فردا . . . . مبارک باشه یلدا

نازی تو ایوون چشم گذاشته تا سمیرا و سعیده برن قایم شن !

خلاصه دردسرتون ندم . .

تو این کوچه ک ماله عمو جوووونیمه و همه تو خونه عمو جوووونیم جَم شدن . .

دارن ی کاری می کنن .

مادر مرجان و مطهره هم قالی ها رو اوردن . .

آخه مهمونا زیاد شدن . .

خاله مینو اون گوشه حیاط زیره درخت داره انار دون می کنه . .

آخی ! امیر محمد با هندونه ها رفتن تو حوض !! شنا گری ب روش امیر محمد !

حسن آقا و مهدی اینا دارن جوجه کباب می کنن . .

آخ ک من می می رم واسه کباب جوجه !

دسته عمو جوووونیم درد نکنه . .

آقا جوون هم ک داره فال حافظو ی نیگا می ندازه . .

تا شب برامون ی فاله خوب و خوش شوگون بگیره . .

مثل اینکه بچه ها دارن کم کم ب این حیاط  اضافه می شَنو سابی

دیگه نمی تونه همشونُ تو داصانش جا بده . . پس "

تو این حیاط با عمو جوووون جوووونیم بهتون خش بگظره . .

پایان !


ســلام قشــنگای سـابی . .

خوبیــن ؟

ســرما تو عُصطُخوناتون رووصوووخ کرده ؟

ب ایزوگامه سر و مَماخ دچار شدین ؟؟

گلوتون می سوزه از گلو درد و عفونت ؟؟

مدام آب پرتغال و لیمو شیرین می خورید ؟؟

تو هفته ای ک گظشت دکتــر سلام گفتین ؟؟

خبــ خدا رو شــکر . .

این نشون می ده ک شما یک انسان کامِلَن

طَبیعی هستین ک نسبت

ب سرما و فصل یخ زدگیو قندیل ،

از خودتون واکنش نشون دادین . . نیازی هم نیص ک با چکش بکوبین تو

زانوتون ، چُن همه این اَلا اِم نشون دهنده اینه ک شما کاملَن سالمیــد !!!؟؟؟

هـــــــــــــــــــووووووووووورررررررررررررررررررااااااااااااااااااااااااا . .

یـــلدا جوون از را رسید و ی فصل پر از شوغولی رُ با خودش اورد . .

ب افتخارش ی دست و جیغ و شوغولی . .

دوس جوونیام سـابی رسیدن فصل ننه ســرما رُ ی آلــمه تبریک می گه . .

هندونه و انار دونه دونه و آجیل و  مخثوسَن کرسی (ما هم نداریم !! )

و بقیه مخلفاته 

این شب خمشل نوش جوونتون و گوش ش ب تنتون . .

من اینجا ی سری هندونه براتون چپونمدم . .

ایشالا ک خوشتون بیاد . .

اولین غاچِ حِندونَ رُ هم دادم ب

عمو جوووون جوووونیم ک نوش جوون کنن ..


بَغیَش هم مال شــما . .

(عمو جوووون جوووونیـم یَنی ســابی دق مـرگ شـد تا این اسکُ از  لا ب لای

فیلمای شما پیدا  کرداااا !! یادتون میاد عمو جوووونیم این اسک ماله کی می شه ؟؟ :)

فقط ببخشید ک کیفیتش داقونِ ، فیلمم وی دِ اُ بود واسه همین

با این کیفیت ضبط شده بود . .

اسکی هم ک اَظَتون گرفتم بهتر از این اَض آب در نیومد !!)آهان ی چی دیگه . . امشب هم ی تولد داریم . .

خاثین بیاین شوغولی . . من 19:00 از کلاس می رسم خونه !

راثی . . سـابی رُ ب شدت 2آ کنید . . 

آزمون دارم !!


                                                          

شب یلداتون قشنگ و شیرینو هندونه ای !!


tags:
یلدا, شب یلدا, عمو پورنگ, عموپورنگ, داریوش فرضیایی
+ این مُقِ نبشـتمشـون Thu 20 Dec 2012تیک تاک 0:0 AM دختـر ناقـلا ☂سـابریـنا(سـابی)

آخ جووووووووووووووووووووووووووووونمی جووووون . .

تفلــــــــــد داریم . . هــوراااااااااااااااااااا ..

خیل وَخ بود ک جشن تولد و شوغولی نرفته بودیم ! نه ؟؟؟ D:

ب افطخار فاطــــــــــــــــــــــــــمه جوووونیم . .

دســــت دســت . . دســت دســت . .

                              دســــت دســت . . دســت دســت . .

                                  

هالا دســـتا شــله . .

                                            دســــت دســت . . دســت دســت . .

                                                          دســــت دســت . . دســت دســت . .

                                                  


فاطمه جووونیم

تولــــدتـــــــــــــــــ مباااااااااارررررررررررکـــــــــــــــــــــــــــــ . .

ای جوونم . .من طاضه دیدم چَن ساله می شی گلم . .

تولد 15 صالگیت مبارک کبــدم . .

کاشکی ک صد ساله شی . . . .

ن صدو بیس ساله شی . . . .  

ن سدو بیص سال کمه . . . .

شونسیخ سال زنده باشی . . . .

سابی + همه دوس جوونیاش برات ی آلمه آرزوهای خوب و خمشل داره . .

و همه ما آرزو می کنیم تو این شب قشنگ . .

هیش کوودوم از آرزوهات آرزو نمونه گلم ..

امشب ک شب یلداست . .تا می تونی شوغولی کن و خش بگظرون ..

دوس جوونا بیاین وسط . .مجلس داره سرد میشه . .

بدویید گرمش کنید . .

(ماشالا همه هم پایه !!)

دست بزنید و شادی کنید . . امشب شب تولده

تو باغ سبز زندگی . . ی غنچه گل وا شده

گل و گل و گل گلگلکه . . چ خوشگل و با نمکه

تولدش مبارکه . . مبارکه مبارکـــــه

فاطمه جوونیم بیا جلو ی ماچ بده . .

مــــــــــــــــــــــــــــــــــااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااچ


با تمام ووجودم این سرماخوردگیمو ک ب جونم بنده تقدیمت کردم !!

(ببین چ دوسته خوبیم . . هتاا از جونمم مایه می ظارم !)

من ف کنم آخرش اَ اینا می شم ک مراسم جشن و عروسی برگظار می کنن . .

والا ب خدا ! می بی نید ب جای مطب رفتم سالن و اینا را انداختم !! :)

+ این مُقِ نبشـتمشـون Wed 19 Dec 2012تیک تاک 17:5 PM دختـر ناقـلا ☂سـابریـنا(سـابی)


با Firefox بیـاین وب !

وگرنَ قالب وبُ نِ می بی نید !!


ســــــــــــــــــــــــــــــــلام دوســــــــــ

جوون جووونیــای سـابی . .     


هــــــــــــووووووووووووووووررررررررررررررااااااااااااااااااا . .

ب افطِخار هر چی 28 اُمه ی دســــت و

جیغ و شــــــــــوغولــی . .


می خام ی چَــن طا مــژده بدم . .

ب ضودی راص کیلیک و موزیک وب و اون

شــوغولیای وبم را می یُفطِِ . .

آخ جوووووووووونمی جوووووون . .

بَدِش هم این کِ دوصانِ طاضه وارد ،

لُفَن اون صوطونه سمته

چپتونُ بخونید ..  بله دیگه !

مطالب خط خطی شده ک زیره Aboute !

روز و شــبتون قشنگ . .


+ این مُقِ نبشـتمشـون Tue 18 Dec 2012تیک تاک 0:0 AM دختـر ناقـلا ☂سـابریـنا(سـابی)


مثِ اینکِ من تو ترافیک تفلد گیر کردم و هالا هالا حا غَرار نیص ک

خارج شَم !!

باور کنین راث می گَم !                  

امروز تفلد ی بازیگر ک سابی می دوستتش . .

نَ خیلی ذوق مرگ نمی شم با دیدنش

ولی از فیلمش و نقشش ی آلمه خاطره دارم . .

        

(خُ الآن 4 خطه داری می خونی !! نمی خای ی دَص بزنی . .

مثلن تفلد اومدی ..  یَنی من همیشه باید بگم دَص دَص دستا شُله !!)

امروز تفلـــد Charlotte Schwab عزیزمه . .

                     بله همون خانومه انگلهارت سریاله هُشی . .

(آنا انگلهارت . .رئیس سمیر و کریس تو سریال هشدار برای کبرا 11 ،

شبکه 5 و شبکه

آ.ر...ت.ی...ا.ل)

خیلی می دوستمش ..

کارلوت جوونیم تولدت مبارک . .

                                                                  

امیدورام ک بازم تو ی سریال دیگه و خوف مثِ هُشی ببینمت . .

(همینا دیگه ..  من 100 صَفِ هم براش بِن ویسَم ک نمیاد و بخونه . .والا . .)

آره دیگه ..شمام بدویید شوغولی کنید ..

آخره هفته ی تفلد دیگه هم داریم !!

ف کنم دیگه تموم بشه ..

(تازه سابی 2 تا تفلد تو وبش نگرفت . . ف کـــــــــــــــــــن !!)

روزتون قشنگ

+ این مُقِ نبشـتمشـون Mon 17 Dec 2012تیک تاک 2:16 AM دختـر ناقـلا ☂سـابریـنا(سـابی)

می دونـم ک می دونیـد من ، ســابی جوون !!

ی ســری دیگــِ ســــــوتی تو گَنجینَم دارم

ولــی هنو وَخ نکــردم بِن ویســَم . .

گُفطَم هالا ک کوله باره این دَفَم پـُــره ی

" ســــــــوتی صــــَنجی " را بنداظَم و

ببینـم شـما تَرَف داره کوودووم

مورد حَصطین طا من راجبش براطون

خطــ خطــی کنم !!

و عَــما گُظینِ حا :

1-تُــف

2-کِــش

3-حمیــد گودرزی

4-شـکر

5-نـذری

6-آتیـش گرفتن

7-خدا رحمـتش کنه

8-گـاو

9-عـلی جون

10-شــهید

اگـــِ خاصطین اُلویت بندی شماره بگین ، اگه نه ک

فَغَت ی شماره بگین ..

با طَوَجُ ب اون اَدَدی ک بیشتر خاصطار داره ، خُ . .

اَ اوون شوورووو می کنم !

با طَشـــــــــکُر "مدیــریــت پاااااااااااااااااااارک ســــــابی


+ این مُقِ نبشـتمشـون Sat 15 Dec 2012تیک تاک 3:6 AM دختـر ناقـلا ☂سـابریـنا(سـابی)

تفـــلد . . تفـــلد . . تفــلدت مبارک . . 

نانا . . نای . . نانا . .نای . . نانانانانا . . نانا . . نای . . (شونسیخ مرتبه طِکرار !! )

بیـا شَما رُ فووووووووووووووووووووووووووووووووووووط کن ک شونسیخ صال

ضِنده باشـی . .

عســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل


قشـــنگم . . تولــدت مباااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااارک . . 


نانا جوونیم ، سـابی + همه دوس جووناش برات ی

آلـــمه آرزوی خوب و خوشل     

دارن و امیــدوارن ک ب تک تکشون (اردک تک تک . . تک تک اردک !! )

بِرصی ! . .      

                           

طا دِلِط می خاد شوغولی کن امروز . .


مَرِسِ هم ک ب افطِخارت امـروز طَتیله . .

کیـک بخور ی آلــــــــــــــــــــــمه . .

خامه های کیکتو بِ مال تو صورت بغل دستیت . .

ی هالــــــــــــــــــــی می ده . . سـابی امطاهان کرده . .جواب می ده . .

(البته اگه مادر خانومی و آقای پدر بودن تست نکن چُن ی جــور دیگه

جواب می ده !! )

وااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااای ک من آشــغ شــوغولی و

تفــلد و نانای نانایُ این هَرفام . .

این قـــَدِ می چَبسه . .

کبـــدم عارِضو یادِط نـره وخطی ک داری شَما رُ می فوتی . .

آخ یادم رَف . .

همه دوس جووونا "

(ما چُن ذوق مرگیم این شلکی شدیم !! )

دســــت . . دســــت . . دســتا شـــُله ..

آهان .. بیا وسـط ! 

قشـنگم . . امـروز بِهِط ی آلــمه خُش بگظره . .

می دوســتمت و می بوســمت . .

تفلــــــــــــــــــــــد عســـلِ ، عســــــــــــــــــــــلم مباااااااااااااااااااااااارک 

+ این مُقِ نبشـتمشـون Thu 13 Dec 2012تیک تاک 0:0 AM دختـر ناقـلا ☂سـابریـنا(سـابی)

آبتین جوووون . .

ایـن 4 کلــوم ثُبَطِ امیــر محــمد عزیز . .

(الاهی بمیرم. . T.V فقط از حرفای عمو جوووون جوووونیـم ،

ی کلـمه " بلـــــه " رُ

نشــون داد . . همش اون آقای . . . صُبَط کـرد !!! $:)

امــیر محـمد : می تونید از مدرسه میاید ، تکالیفتونُ انجام می دید ،

ی سری ب اینترنت بزنید

ی چند ساعت خوش بگذرونید .

همینا بود قشـنگم . .

عمو جوووون جوووونیـم ســــــــــــــــــــــــــــلام ب روی ماهــتون . .

خوب هسـتین ؟

(عـمو جوووون جوووونیـم امــروز فوق الــعاده نانا شــده بودیـن . .

خُشــــ تیپیـن دیگه ! دَصِ خودِطون نیس ک ما رُ هـی ذوق مـرگ می کنیـن ..

               )


آخـه عمو جوووونیـم چرا از شـما گزارش گـرفتن اونـم پیشــ آقای  . . . . . !!

سـابی اهل بی احترامی کردن نیس . .

ولـی از افرادی ک برنامشـون ، زیراکس برنامه های شـماست

خیلی دل خوشی نداره !!!

هــر چَن سـابی از بچه گیشُ وَخطی ک فسقوله بادومم بود

برنامه های این آقا با گروهشـونُ

نمی دید . .(خـــدا رُ شــکر !!)

عــمو جوووون جووووونیـم ب محض اینکه شـما رُ دیدم این

جـمله رُ نا خـدا گاه گفتـم :

الاهی بگـردم , عمـو جوووونیم چرا شـما پیش آقای . . . هسـتید ؟؟؟؟؟ O:

نمی دونم . .ولی نمیتونم هضم کنم ک همه با تکنیکای شما

پیش رفت می کنن ولی

هیش کی نمی پرسه این همه نوآوری رُ از کجا میارین ؟؟؟

طاضه ، چرا تا شـما اومدین صُبَط کنید ، حـرفتونُ غَط کردن . .

در زِمن آقای . . . ، پـورنگه خالی نـــــــــــــــــه !!!     

پورنـگ جوووون یا عــمو پوووورنـگ . .!!

(من هیش وَخ اون آقا رُ عمــوی خُدم نمی دونـم !! )

عــمو جوووون جوووونیـم "

ببخشید ک سـابی جـوش اورد :(


ب تـوان N دوســـتون دارم . .

مواظـبــــ خوبیـاتون باشــید . .

روز و شـبــتون هم قشـنگ . .


سـابی همیشه و فَغَتُ فَغَت . ..

ب خونه عمو جوووون جوووونیش

(عمو پورنـگ خُش تیپُ و کبــد و نانا ) ســر می زنه !!


tags:
عموپورنگ, عمو پورنگ, داریوش فرضیایی, داریوش فرضیائی
+ این مُقِ نبشـتمشـون Wed 12 Dec 2012تیک تاک 21:58 PM دختـر ناقـلا ☂سـابریـنا(سـابی)

عَــلان همون شــبه ک برگشــطَم طا نَطیجَ رُ بـگــم " D:

ی طــَشــکُرِ ویــژه و خاثـــــ از عمو جوووون جوووونیـم . .

عُصـطاد اولمون چُن مجلس ختم رفته بود سُ آلا رُ جا گظاشته بود !!

عُصطاد دوممون هم ف کرده بود 3شمبِ حَفطِ ی بَد آظمون داریمُ

گفت خُدِطونُ براش آماده کنین !! ( ما هم روشُ نزدیم ک آره . . !! )

ســابی ی آالــــــــــــــــــــــــــــــــــــمه از عمو جوووون جوووونیش +

دوس جوونیاش

ممنونه ک براش 2آ کــردن ..

می دوسـتمتون و می بوسـمتون . .

این دَصِ گل هم برا شـما . .

(امروز گرفطَم !!!)


عمو جوووون جوووونیـم
"


مواظــب خوبیــاتـون باشــید . .
  

ب تـوان N دوســــتون دارم . .روز و شـــبتـون قشــنگ . . 
                                                               


عـــمو جوووون جوووونیـم پـُرصــیدن :

راستی برای اعتماد کردن چه چیزهایی لازم است ؟

و در مقابل چه چیزهایی باعث می شود اعتماد از دست برود ؟؟

و آیا اعتماد از دست رفته بازهم برمی گردد ؟؟!


ســــــــــــــلام عمو جوووون جوووونیـم .

خوب هســتین ؟

راصـــطِشـــ عمو جوووونیـم "

سـابی نمی دونه ک دقیقـن برا عِطِــماد کردن چیــا لاضِمِ !!

چــُن اگه می دونسطَم هیش وَخ ظَربِ فَنی نمی شــــدم . .

ولـــــــــــــــی مـی دونـم اون کَثــی ک می خایـم بـهش عِطِمــاد کنیـم بایـد

مــــَـــجون 3 نفــر باشـــه "

1- (مادر خـانومی) + 2- (آقای پـدر) + 3- (عــــمو جوووون جووووونیـم)

=> [آدمِ قابل اعتماد]


خُ عمو جوووون جوووونیـم اگــِ فاغِدِ شرایط فوق

باشـــن نمی شه بهشـــون عِطِماد کـرد !

و در مــورد سُ آلِ آخــرطون بایـد بگـم ک "

so ... so !! عمو جوووون جوووونیـم نمی دونـم ،

ولـی شایـد یـک در میلـیونیـُم بِطونیـم عِطِمادِ رفتَ رُ برگردونیـم !!

همیـــنا ب ظِحــنَم رِصیــد !!

عمو جوووون جوووونیـم "

مواظــب خوبیــاتـون باشــید . .  

ب تـوان N دوســــتون دارم . .        


روز و شـــبتـون قشــنگ . .                                 


2آ نوشــــــت "

عـمو جوووون جوووونیـم . .

ســــابی عَظ شــــما ی خاهـــش داره . .

امـــروز تیـک تاکه 16 آزمــون دارم و تیک تاکه 17:30 تا

 19:45 ی آزمون دیگه !!  :(


اگـــِ می شه یا 2آ کنیـــد استادای گلــم !!!!! نگیـرَن

 یا ی نمه آســـون باشــه ..


عمو جوووونیم ، طَخَصُصیمونِ هااااا . .

خاهِشَن از اون ته ، ته قلب مـهربونتـون باشه :)


می سی . . (الآن دارم "اتل متل جوجمون"

گوش می دم ک آروم شَمُ برم بخابم !! ;)  )


دوس جوووونیام شمام سـابی رُ 2آ کنیـد ، لُفَن ..

شـب ک برگـردم نتیجَ رُ می گم !!


tags:
عموپورنگ, عمو پورنگ, داریوش فرضیایی, داریوش فرضیائی
+ این مُقِ نبشـتمشـون Tue 11 Dec 2012تیک تاک 2:3 AM دختـر ناقـلا ☂سـابریـنا(سـابی)

گـاهـی اوقـات . . .

 

هـمـه چـیـز دسـت بـه دسـت ِ هـم مـیـدن

 

تـا تـ ـو را غـرق در رویـاهـا و خـاطـراتـت کـنـن. . .

 

یـه آهـنـگ پـیـشـواز . . .

 

2 خـط شـعـر . . .

 

کـمـی هـوای بـهـاری . . .

 

یـک وجـب پـیـاده رو . . .

 

آهـنـگـی کـه دانـشـجـو خـونـه بـغـلـی گـوش مـیـدن . . .

 

2 کـلـمـه حـرف . . .

 

بـوی ِ یـه عَـطـر خـاص . . .

 

طـعـم ِ شـیـریـن ِ یـه خـوراکـی . . .

 

هـمـه و هـمـه کـافـیـه بـرای ایـنـکـه . . .

 

تـ ـو چـنـد سـاعـت وسـط اتـاقـت دراز بـکـشـی و خـیـره بـشـی بـه سـقـف

 

و صـدای بـارون بـشـه آرامـش دهـنـده تـریـن آهـنـگ ِ اون روزت !!!

+ این مُقِ نبشـتمشـون Sun 9 Dec 2012تیک تاک 23:10 PM دختـر ناقـلا ☂سـابریـنا(سـابی)
سلام نانا ها . .

خوفین ؟

ثبت نامیا بدویید خورده مطلب . .


tags:
آموزش زبان هندی
Ɔσитιиʋɛ
+ این مُقِ نبشـتمشـون Thu 6 Dec 2012تیک تاک 16:16 PM دختـر ناقـلا ☂سـابریـنا(سـابی)

فَغَت 25 میــن مونده طا عمو جوووون جوووونیم بیــاد !!

دیــگه نَفَصِ من از ذوق مـرگی بالا نمیاد !!

+ این مُقِ نبشـتمشـون Wed 5 Dec 2012تیک تاک 17:5 PM دختـر ناقـلا ☂سـابریـنا(سـابی)

برا اینکه ببینید تو اَسک چی نبشــم SAVE کنیـد !!                              
  
راصطیَتیشـــ ســابی ی طَشـــکر ب شــما دوس جوونیاش بده کاره !

اونم این ک اگـــِ عمو جوووونیـم الآن می خاد برگـرده ب T.V طا هوودوودی

ب خاتِرِ اون امظاهاصط ک بچه ها پای اون نامه زدن . .

شـمام تو اون امظاها شـریکین . .

خاستم ازتون ی تشـکر کنمو بگم می سی کبدای سـابی . .

خیلی لُف کردین خمشلا . .

ایشالا ی روز بتونمُ براطون جبران کنم . .

می دوســتمتون و می بوســـمتون . .              *************************************************************
واااااااااااااااااااااااااای کــِی فــــــــــــــردا می شِ ؟

من دارم مُنهــدم می شــم از ذوق مــرگی . .

نییــدونم چرا تیـکـــ تاکــ ای غَده یــواش یـواش هَرِکَط میکنه ؟

(همین ی صاعَطُ تو felash  داشــتم . . خیلی ب متن اَسک دِغَط نکنیــد !! p: )

4 شــــمبِ ی روزخوف تو تقویما . . یـکی ب سـابی گالــن آب قَن بده !!
این صاعَطُ چپوندم اینجا تا بفهــمم چَن مین مونده تا عمو جوونی بیان !!


tags:
عموپورنگ, عمو پورنگ, داریوش فرضیایی, داریوش فرضیائی
+ این مُقِ نبشـتمشـون Mon 3 Dec 2012تیک تاک 11:45 AM دختـر ناقـلا ☂سـابریـنا(سـابی)

تــفلـــــــــد .. .. .. تفــــــلد .. .. ..

تــفـــلــــدشــــون مبااااااااااااااااااررررررررررررکــــــــــــ ..

سـابی امــروز می خاد 3 تا تفــلد و ی جا تبریـک بگه . .

   


اول از همه تولـــد امیـر محـمد عزیزم ک ایشــالا موفق باشـــه و

 ب همه آرزوهایــــ خمشل و رَنگولیـشـــ برســه ..سـابی و بقیه تَرَفداراش هم ی روز جشـــن تفلـد شــونسیخ سالگیشُ

جشـــن بگـیرن ..                                        

چِشـــمِ همۀ حســـوداش هم منهدم شِ . .

وااااااااااااای امیــر جوووووووووووونیم . .

تولــــــــــــــــــدت ی آلـــــــــــــــــــــــمه مبارک عزیــــــــــــــزم . .


و اما تفلــدای بَدی واسـه 2 نفره ک سـابی ذوق مـرگشونه ولی روز تفلدشــون

چُن وبم نبودم نشد ک براشــون جشـــن بگیرم ..

پَس با تَخیر و خیلی گُظری فَغَت تبریک می گم !!

اولیش تفــده شــــــــــــاهرخ خانه عزیزمه ک 2/NOV تفــلدش بود ..


            
               

ای جوونم .. عزیزم تفلدت مبارک ..


و دومیش هم تفـلد رنه اشتیک عزیزمه ک 16/NOV تفلـدش بود ..

الاهی بگردم . .تفلدش مبارک . .


   

همینا دیگه .. قُل می دم از سِریای بَدی ب مُغِ تبریک بــگم ..

هَر چَن فقط این 2 مــورد دیر شــد !!

تفلد و شوغولی و کیک و نانای نانای خُش بگظره کــبدای عزیزم ..


tags:
عمو پورنگ, امیرمحمد متقیان, شاهرخ خان, رنه اشتیک
+ این مُقِ نبشـتمشـون Mon 3 Dec 2012تیک تاک 1:17 AM دختـر ناقـلا ☂سـابریـنا(سـابی)

سـلام عزیزای دلــم . .

چ می کنین ؟ خُشــ می گظـره ؟

من الآن اومــدم اینجـا تا ب قولـم عمل کنمو

اولین بخش سـوتی مُ

براطون بظارم ..

البَطه چُن ی مُدَط چیزی براطون نَن وِشتم ،

هر چی خاطره  و سوتی دارم دَر هَم براطون

مینویسم ..

فقط همون تُر ک در جریانید (مَثَلَن دیگه !! :) )

ای خاطره ها ماله این چَن وختَ است

ک برام اتفاق افتاده . .

ولی واسه اینکه نمیتونم تو تَریفِش بگم ماه غَبل

یا  2 3 هفته پیش . .

از اِثطِلاحاته دیروز ، امروز ، فردا اِصِفاده می کنم !

مُنطَضِرِتون نمی ظارم . .

ی خاطره کوتاهه . .

ولی واسه دَس گرمی بَدَک نیس . .

بدویین خــورده مطـلب . .


Ɔσитιиʋɛ
+ این مُقِ نبشـتمشـون Sun 2 Dec 2012تیک تاک 15:39 PM دختـر ناقـلا ☂سـابریـنا(سـابی)
ســــــــــــــــلام ناناهـــــــای خمشــــل سـابی . .

خوفیــن ؟

اَه ، میدونیـن چیـه ؟

ی مُدَطِ ک ســلام دادنـم دِ مــُدِ شــده و اُفطادَم

رو خَتِ طِکرار !!

بایــد ضین پَثــ ی فِکــرِ دیگــِ بکنــم طا هُصِلِ بَر نَشــِ

ســلامُ اَلِیکَــم . .

و امـــــــــــــــــا ی خـــبر واصه دوســـ جووووووووووووونای پاتوق وبـــ ســابی

ک مُدَطــ ها پِی گیرِ این غَظـیه بودنــــ . .

فــــــــــــــــــــــردا بَـــــــــــــــــــــدِ مُدَطــ هــا دوری از ســـــــــــــــوتی . .

اولــــــــــــــــین آپــــــــــــــ

ســـــــــــــــــــــــــوتی رُ خاحـــــــــــــــــــیم داشــــــــــــــ . .

بِظَنــــ دَس قشَنگَ رُ . .

می دونـــم . . می دونــم شــمایی ک تَرَف داره این بَخشه وِبَمی

ذوق مـــــــــــــــرگـــ شــدی . .

برو شاد باش و ب یاد سـوتی بخاب ک فـردا ک اینجا سَر بزنی با ی

ســوتی new version مُواجِ خاهـی شد ..

همــــین دیگه ! خبــر مهم تر از این !!

آخــــــــــــــــــــ جـــووووووووووووووووووونــــــــــــمی

جوووووووووووون ســــــــــــــــوتی . .


+ این مُقِ نبشـتمشـون Sat 1 Dec 2012تیک تاک 22:19 PM دختـر ناقـلا ☂سـابریـنا(سـابی)
ســـــــــــــــــــلام ب ناناها و کبــدین مُهطُرُمه سـابی ..

ش خبــــــرا ؟

عزاداریاتون تو این چَــن وَخ قبول باشــه ..

ایشالا ک ب هاجَطاطون بِرِثینُ و همه مُلتَمسینِ 2آ رُ هم فراموشــ نکرده باشین ..

(الآن من تو جَــوِ محرمَم و چ لَفظِ غَلَمی اومدم ! ولـی جدی گفتم . .)

خُبـــــــــ چ کارا می کنید ؟

من ؟ مَلومه دیگــِ . .واغِ اَن اینَم سُ آل داره . .

مثل همیشه در هاله ســوتی دادنم ک طِِی در خاصط های بی مکرر شــما ظَرفه چَن

روزه آیــنده براطون می ویسَم ..

اما الآن می خام ی چی دیگــِ بگم ..

بدو خــورده مطلب ( آره می دونم ..خیلی وَخ بود ک توخـورده مطلب نَ دُ اییده بودین ! )

در حین دووییدَن . مواظـبـــ دیوار بُطُنی باشـین . .

عصرتون قَشَن . .


Ɔσитιиʋɛ
+ این مُقِ نبشـتمشـون Thu 29 Nov 2012تیک تاک 20:2 PM دختـر ناقـلا ☂سـابریـنا(سـابی)

روز یـازدهـم محـــرم :

" شــنیدم پیـکـرت غـارت شـد ای عشــق "

امـــــــــــــــروز . .

از قتـلگـاه تو ؛

هیـچ کَســــ دسـت خـالی برنگشـــت . . . .


روز دوازدهـم محـــرم :

"کـــِــــی . . . ؟ "

کـِی پــدر را صــدا مـی زد ؛

اگــر می دانســت با <<ســــــــــــــَـــــــــــــــــر >>

مـی آیــد !


روز ســیزدهـم محـــرم :

" مگـــر ســر آورده ای"

کـــربلا تا شــام را 20 روزه طـی کردنـد . . .

ســـــــــــــر آورده بوده انــد .

+ این مُقِ نبشـتمشـون Mon 26 Nov 2012تیک تاک 21:35 PM دختـر ناقـلا ☂سـابریـنا(سـابی)

سلام عمو جوووون جوووونیم و امیــر محـــــــمد عزیز ..

ممنون ک تو این روز عزیز و عزای امام حســــــین علیه السلام ی شـــعر قشــنگ

در وصف آقا بهمون هدیه کردین . .

البته من اسمشُ گذاشتم نذری عمو و امیر . .

نمی دونم این شکلی وقتی می گم ی حس خوب بهم دس می ده . .

قبول باشه . .

اجـــــــرتون با صاحبـــ امــــــــــروز ..

ســابی رو هم از دعاهای قشـــنگتون اگـــِ شـــد فراموشــــ نکنید . .

التماس دعا . .tags:
امیرمحمد متقیان, عموپورنگ, امیر محمد, عمو پورنگ
+ این مُقِ نبشـتمشـون Sun 25 Nov 2012تیک تاک 17:42 PM دختـر ناقـلا ☂سـابریـنا(سـابی)

روز دهـم محــرم :

"عصـــر عـاشــــــــــورا "

یـــــکی بــود ؛

                     یـــکی نبــود .

عصــــــــــــــــر روز دهـــــــــــــــــــــــــــــــــم

که شـــد . . ،

دیــــگر هیــچ کــــَســـــــــــ

                                            نــبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــود . . .

+ این مُقِ نبشـتمشـون Sun 25 Nov 2012تیک تاک 2:34 AM دختـر ناقـلا ☂سـابریـنا(سـابی)

شــب دهــم محـــرم :

"دلـــــــواپــســـــــی "

خـم شــد .

چــیزی از زمیـن برداشـــت .

باز خـم شــد .

چـیــزی از زمیــن برداشــــت .

دوبـاره و چــند باره .

نـزدیـکــــ رفـتــم به پرســشـــــ .

نــگاه کـرد به آتــش هـای فـراوان ســـپاه دشـــــــــمن .

فـــرمود : << فـــــــــردا کــودکانــم در ایــن بیـابـان ،

پـِی پـــناهـی مـی دونـــد . >>

دســـــتهایـشــــ پـُر بـود از خـــارهـای بیـابان .

شـــــــــــب عـاشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورا بـــود .


عـاشـــــورا نوشــت :

امام حسـین علیه السـلام در شــب عـاشـــــــورا خودشــان با

دســـــتهای مبارکشـــان خارهـای بیابان

را جمع کردند ، زیرا از مصیبتـــ فـردا با خبــر بودن ..

+ این مُقِ نبشـتمشـون Sun 25 Nov 2012تیک تاک 2:29 AM دختـر ناقـلا ☂سـابریـنا(سـابی)
روز نهـــــم محــرم :

"عـباســـــــــــــــــــــــِــــــــ بچـّه هــا "

به دســــت هایـشــــ که رســید ،

مـداد رنگــــــی را محـکم تـر فشــار داد و

زیــر لــب گـفـت :

<< دیـگه هیشــکیِ هیشــکی نمی تـونه

دســــــــــــــتاتـــو بــِـبــُره . . . . >>

+ این مُقِ نبشـتمشـون Sat 24 Nov 2012تیک تاک 1:42 AM دختـر ناقـلا ☂سـابریـنا(سـابی)